Bestbuy4you algemeen

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestbuy4you.
De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Bestbuy4you op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bestbuy4you kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

Bestbuy4you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Bestbuy4you webwinkel

Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant.

Bestbuy4you behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webwinkel zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. Alle informatie (prijzen, specificaties, afbeeldingen of gegevens van welke aard dan ook) op deze webwinkel zijn eigendom van Bestbuy4you en mogen daarom op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestbuy4you.
 
Bestbuy4you wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webwinkel en het gebruik hiervan.

Hyperlinks

De website van Bestbuy4you bevat links ( www adressen ) naar websites van andere bedrijven. Indien voor de website van dat betreffende bedrijf andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. Bestbuy4you is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit, dat Bestbuy4you deze links opneemt, betekent niet, dat zij de inhoud van deze websites goedkeurt.

Eigendom

Alle rechten op de webwinkel en alle informatie op deze website berusten volledig bij Bestbuy4you. Bestbuy4you behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Bestbuy4you.

Gebruiksrecht

Bestbuy4you verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de webwinkel van Bestbuy4you te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen, welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, niet zijn toegestaan.

Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de webwinkel van Bestbuy4you te kunnen raadplegen of de webwinkel in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de inhoud van de webwinkel te monitoren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor gegevens, die door Bestbuy4you wordt ontsloten. Bovendien is het verboden de webwinkel van Bestbuy4you, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de provider voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer, dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging

De webwinkel-provider en -leverancier van Bestbuy4you spant zich in om haar websites of de servers, waar haar websites op staan, naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

Plaatsing berichten

De berichten, die de bezoeker van de webwinkel van Bestbuy4you achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Bestbuy4you te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.

Bestbuy4you staat er op geen enkele wijze voor in, dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Bestbuy4you is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken, indien hier aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid

Bestbuy4you sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met, het gebruik van de webwinkel, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de webwinkel van Bestbuy4you of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de webwinkel van Bestbuy4you, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de webwinkel van Bestbuy4you te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bestbuy4you.

Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de webwinkel, worden uitsluitend beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.| Meer

Waarom Bestbuy4you?

Voordelen

...
Levering uit voorraad dus geen onverwachts lange levertijden

... Bestellen als gast zonder te registreren
... Veilig betalen via SSL secure verbinding o.a. iDeal
... Hoge klantenwaardering, check de feedback bij Webwinkelkeur, Beslist of Bol.com
Informeer andere klanten over uw aankoop en schrijf zelf ook een beoordeling en ondersteun zo andere gebruikers bij hun aankoop. 

Heeft u verder nog vragen? aarzel dan niet om contact op te nemen.

Over ons

Bestbuy4you sinds 2003 online
 
Bestbuy4you heeft een veelzijdig aanbod van artikelen, variërend van mode en lifestyle, sport en outdoor tot wonen, tuin en terras. De meeste artikelen worden snel en uit voorraad geleverd voor levering binnen Nederland en België.
 
Met scherpe prijzen, uitgebreide productinformatie en een snelle levering is Bestbuy4you dé webwinkel om gemakkelijk en vertrouwd online te shoppen.
 
Webshop Keurmerk

Bestbuy4you is aangesloten bij stichting
WebwinkelKeur, zo bent u verzekerd van
een betrouwbare webwinkel en een veilige
aankoop.

 

Contact

Bestbuy4you
Tenelenweg 170
6367 VZ - Voerendaal
Nederland

KvK nummer:14077423
BTW nummer: NL001813360B83

mail: info@bestbuy4you.nl

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel software